Posts in category DERSLER


DERSLER

En Önemli Meselelerde Sorular Ve Cevaplar

1. ders : Birinci önsöz : Şeyhin hayatı. ___________________________________________ 2. ders : İkinci önsöz : Kitabın tanıtımı ve içerdiği konular. ___________________________________________ 3. ders : Şeyh Abdurrahman ibn Nasir Es Sa’di’nin yazdığı önsöz – Bera’atu el-istihlêl. ___________________________________________ 4. ders : Birinci soru : Tevhidin tanımı ve kısımları nedir ? ___________________________________________ 5. ders : İkinci soru : İman ve islam nedir ve bunların ana maddeleri nelerdir ? ___________________________________________ 6. ders : Üçüncu soru : Allah’ın isim ve sıfatlarına iman etmenin rükünleri nelerdir ? ___________________________________________ 7. ders : Dördüncü soru : Allah’ın varlıkların üzerinde ulu olduğuna dair, ve arşa istiva ettiğine dair sözünüz nedir ? ___________________________________________ 8. ders : Beşinci soru : Allah’ın rahmet sıfatı hakkında, dünya semasına inme (nüzul) sifatı hakkında ve buna benzer sıfatlarda sözünüz nedir ? ___________________________________________ 9. ders : Beşinci sorunun ek sözlerle tekrarı. ___________________________________________ 10. ders : Altıncı soru : Allah’ın kelamı hakkında ve kuran hakkında sözünüz nedir ? ___________________________________________ 11. ders : Altıncı sorunun son bölümü ve yedinci soru : Genel iman nedir ? İman eksilir ve artarmı ? ___________________________________________ 12. ders : Sekizinci soru : İslamın içerisinde olan fasık kişinin hükmü nedir ? ___________________________________________ 13. ders : Dokuzuncu soru : Müminlerin mertebeleri nedir ve o mertebeler nedir ? ___________________________________________ 14. ders : Onuncu soru : Kulların yaptiği amellerin hükmü nedir ?  ___________________________________________ 15. ders : On birinci soru : Şirkin manası ve kısımları nedir ? ___________________________________________ 16. ders : On ikinci soru : Allah’a iman etmenin detaylı olarak sıfatı nedir ? ___________________________________________ 17. ders : On üçüncu soru : Peygamberlere iman etmenin detaylı olarak sıfatı nedir ? ___________________________________________ 18. ders : On dördüncü soru :   ___________________________________________ 19. ders : On beşinci soru : Kiyamet gününe iman etmenin tanımı nedir ve onun içine hangi konular girer ? ___________________________________________ 20. ders : On beşinci soruya ilave ve on altıncı soru : Nifakın manası, kısımları ve sıfatları nedir ? ___________________________________________

Read more 0 Comments
DERSLER

Esmaullahul Husna Tefsiri

1. ders : Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله yazdığı « Esmaullahul husna tefsiri » risalesi hangi kitabında bulunur. ________________________________________ 2. ders : Birinci önsöz; Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله hayatı. ________________________________________ 3. ders : İkinci önsöz; Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله Allah azze ve celle’nin isim ve sıfatlarında yazdığı kitaplar. ________________________________________ 4. ders : Üçüncu önsöz.  Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-sa’di’nin رحمه الله esmaullahul husna’yı açıklarken tuttuğu metod. [ses kaydı yakında] ________________________________________ 5. ders : Yakında […] ________________________________________

Read more 0 Comments